De A.A. de Haan Stichting

Initiatiefnemer tot de oprichting van de stichting is de heer A.A. de Haan, oud-directeur van De Haan Minerale Oliën BV te Alblasserdam.

In het stichtingsbestuur hebben zitting:
C.J.M. de Bruin, voorzitter
C.H.Bovekerk, secretaris
A.A. de Haan, penningmeester

De A.A. de Haan Stichting is opgericht op 5 december 1995 en is statutair gevestigd te Papendrecht.

Het doel van de A.A. de Haan Stichting is al volgt in de stichtingsakte omschreven:

‘’De Stichting heeft ten doel het verlenen van ondersteuning door middel van uitkeringen, aan instellingen en/ of personen in de Alblasserwaard, welke werkzaam of woonachtig zijn in de Alblasserwaard, en hun werkzaamheden verrichten of bezigheden hebben op het charitatieve, culturele of sociale vlak, dan wel zich bezighouden met de zorg voor het milieu, dan wel anderszins het algemene nut binnen de Alblasserwaard beogen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.’’

Het adres van het secretariaat is:

A.A. de Haan Stichting
J.A. van Vurenstraat 3
4225 RJ Noordeloos

E-mailadres: dehaanstichting@gmail.com