Werkgebied A.A. de Haan Stichting

De A.A. de Haan Stichting is werkzaam in de Alblasserwaard. Hierboven ziet u een kaartje van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In Vijfheerenlanden is de A.A. de Haan Stichting niet actief.

Het doel van de A.A. de Haan Stichting is als volgt in de stichtingsakte omschreven:

“De Stichting heeft ten doel het verlenen van ondersteuning door middel van uitkeringen, aan instellingen en/ of personen in de Alblasserwaard, welke werkzaam of woonachtig zijn in de Alblasserwaard, en hun werkzaamheden verrichten of bezigheden hebben op het charitatieve, culturele of sociale vlak, dan wel zich bezighouden met de zorg voor het milieu, dan wel anderszins het algemene nut binnen de Alblasserwaard beogen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”