Geschiedenis

De A.A. de Haan Stichting heeft in 1998 voor de eerste keer verenigingspenningmeesters blij gemaakt met een financiële bijdrage.

A.A. de Haan (1932-2012)
A.A. de Haan (1932-2012)

De officiële oprichting van de stichting was eind 1995. De stichting verkrijgt haar jaarlijkse budget uit de revenuen van het stichtingskapitaal. Dat kapitaal is belegd in onder meer aandelen, zodat de opbrengst per jaar kan verschillen. In de oprichtingsakte is bepaald dat het stichtingskapitaal zijn waarde moet behouden. Dat betekent dat er jaarlijks geld uit de renteopbrengst  – op basis van het getal van de inflatie – aan wordt toegevoegd.

Het restant van de rente wordt toegevoegd aan het budget, dat elk jaar beschikbaar is om te verdelen.

In 1998 – het eerste jaar van de toekenningen – werd 30.000 gulden verdeeld aan onder meer de Stichting Bolderhoeve te Sliedrecht; gymnastiekvereniging Olympia te Papendrecht; Speeltuinvereniging De Zonnebloem te Papendrecht; Stichting Dierenopvang te Gorinchem; de Oudheidkundige Vereniging te Sliedrecht en het Rode Kruis te Alblasserdam. In het rijtje van begunstigde verenigingen stonden toen ook de Historische Vereniging West-Alblasserwaard en de Dierenbescherming te Papendrecht.

In 2007 kreeg de A.A. de Haan Stichting  desgevraagd een beschikking van de Belastingdienst te Heerlen, waarin zij wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er over giften van de stichting geen schenkingsrecht betaald hoeft te worden.

Anderzijds kan iemand – dat komt voor – die een bijdrage levert aan het budget van de A.A. de Haan Stichting deze gift als aftrekpost voor de belastingen hanteren.

Via deze site wordt tweemaal per jaar (maart en oktober) bekend gemaakt aan welke organisaties bijdragen zijn toegekend.

Aan de volgende instellingen is sinds het begin van de A.A. de Haan Stichting een bijdrage verleend:

1998
1. Stichting Bolderhoeve te Sliedrecht;
2. Gymnastiekvereniging Olympia te Papendrecht;
3. Speeltuinvereniging De Zonnebloem te Papendrecht;
4. PCOB te Alblasserdam;
5. Stichting Dierenopvang te Gorinchem;
6. Oudheidkundige Vereniging te Sliedrecht;
7. Rode Kruis te Alblasserdam;
8. Historische Vereniging West-Alblasserwaard;
9. Dierenbescherming te Papendrecht;
10.Rano Ziekenomroep te Sliedrecht;
11.PCOB te Papendrecht;
12.Adviesraad Gehandicapten te Papendrecht;
13.L en N Smit’s Stichting te Nieuw- Lekkerland;
14.NCVB/ De Passage Alblasserdam;

1999
15.Wereldwinkel te Papendrecht;
16.Stichting Behoud Toren te Alblasserdam;
17.Kon.Mij.Tuinbouw+Plantkunde te Sliedrecht;
18.Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos;
19.Muziekvereniging Apollo te Nieuw-Lekkerland;
20.Speeltuinvereniging Middelwegte Nieuw-Lekkerland;
21.Truckerswielen te Gorinchem;
22.Orgelconcours te Meerkerk;
23.Menorah Koor te Papendrecht;
24.Ouderenwerk te Hardinxveld-Giessendam;
25.EHBO te Sliedrecht;
26.Stichting Maaltijden te Alblasserdam;
27.Natuur-en Vogelwacht te Hardinxveld-Giessendam;
28.Solidariteitsfonds te Alblasserdam;
29.Gymnastiekvereniging KDO te Alblasserdam;
30.Stichting Scouting te Hardinxveld-Giessendam;
31.Soli Deo Gloria te Alblasserdam ;
32.Burg.De Boerstichting te Hardinxveld-Giessendam;

2000
33.De Zonnebloem Jongeren Dordt eo;
34.Muziekvereniging OKK te Streefkerk ;
35.De Zonnebloem te Papendrecht;
36.Bejaardenbiljartvereniging te Alblasserdam;
37.Stichting Dierenopvang te Gorinchem;
38.Gorcum in Beeld en Kunst te Gorinchem;
39.Internationale Folklore dans Gorinchem ;
40.Stichting Woongroep te Papendrecht;
41.Speeltuinvereniging Kinderdijk te Kinderdijk;
42.Boerderij en Erf te Hardinxveld- Giessendam;
43.Toneelvereniging Lagroni te Nieuwpoort;
44.Stichting Sliedrechts Museum te Sliedrecht;
45.Stichting Syndion te Papendrecht;
46.ASVZ te Sliedrecht;
47.Stichting Hospice te Gorinchem;
48.De Zonnebloem te Sliedrecht;
49.Stichting SOS Dordrecht;
50.Muziekvereniging Excelsior te Alblasserdam;
51.Buurtvereniging Boerhave te Sliedrecht;
52.Speeltuinvereniging Kindervreugd te Bleskensgraaf;
53.Bewonerscommissie De Wielen te Alblasserdam;
54.Tafeltennisvereniging te Papendrecht;
55.Orgelconcours Zederik te Meerkerk;
56.Landschapsplan Alblasserwaard te Groot-Ammers;

2001
57.Muziekvereniging Excelsior te Papendrecht;
58.Graafstrooms Fanfare te Brandwijk/ Molenaarsgraaf;
59.Stichting Behoud Groen te Papendrecht;
60. Stichting Lokale Omroep Alblasserdam;
61.Alblasserdamse Reddingsbrigade te Alblasserdam;
62.Modelbouwvereniging te Alblasserdam;
63.Smalfilm- en Videogroep FADE-IN’80;
64.Fitnessvereniging De Klipper te Nieuw- Lekkerland;
65.Alblasserdams Christelijk Mannenkoor te Alblasserdam;
66.Radio GiessenLingemond te Schelluinen;
67.Dijksynagoge te Sliedrecht;
68.Rano te Sliedrecht;
69.Chr.Vrouwenkoor Deo Cantemus te Nieuw- Lekkerland;
70.ZPV De Geul te Papendrecht;
71.Vereniging Patiënten met reumatische aandoeningen te Dordrecht;
72.De Hooghe Dijck Woonvoorzieningen Gemiva;
73.Vogelvereniging Ons Genoegen te Alblasserdam;
74.Stichting Blue River Country te Papendrecht;
75.Modelbouwvereniging Papendrecht/ Drechtspoor;
76.Damvereniging Alblasserdamte Alblasserdam;

2002
77.Scouting De Merwegroep te Sliedrecht;
78.Zangvereniging Amicitia te Nieuw-Lekkerland;
79.Gospelkoor te Giessenburg;
80.Twirl & Colorguardgroep Les Fleurettes te Alblasserdam ;
81.MTTV Meerkerk te Meerkerk;
82.Bridgeclub Papendrecht te Papendrecht;
83.Modelbouwvereniging Alblasserdam te Alblasserdam;
84.Stichting Chr. Kinderkoor Blijde Klanken te Alblasserdam;
85. Vereniging Christiaan Huygens Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde te Sliedrecht;
86. De Zonnebloem afdeling Graafstroom;
87. Museum De Koperen Knop te Hardinxveld- Giessendam;
88. ANBO afdeling Papendrecht te Papendrecht;
89. Korfbalvereniging Kinderdijk te Kinderdijk;
90. Chr. Jongerenkoor Chananja teSliedrecht;
91. Stichting De Ondergrondse Kerk te Gorinchem;
92. Vereniging van Personal Computer Gebruikers te Ridderkerk;
93. Kontiki 2 Alblasserdam secr. Eric Hartsuiker te Alblasserdam;
94. Chr. Gemengd Koor Omnia Cum Deo te Nieuw-Lekkerland;
95. Stichting Publicaties West- Alblasserwaard te Alblasserdam;
96. Stichting Gorcums festival te Gorinchem;
97. C.J.K. De Morgenster Alblasserdam;
98. Stichting Philadelphia te Papendrecht;
99. Oranjecongres Drechtsteden te Zwijndrecht;
100. Met Elkaar, Voor Elkaar te Brandwijk;
101. Gereformeerd Kerkkoor te Alblasserdam;
102. De Zonnebloem Papendrecht;
103. Europa Kinderhulp te Dordrecht e.o.;
104. De Franse Put te Streefkerk;
105. EHBO Vereniging Papendrecht
106. Stichting Vrienden Woon- en Logeervoorzieningen Sliedrecht;
107. Verenigingsraad Noordeloos te Noordeloos;
108. Chr. Oratorium Vereniging Egberts te Bleskensgraaf;
109. ANGO Ned. Gehandicapten Organisatie te Alblasserdam;
110. Interkerkelijk Jongerenkoor Eljakim te Papendrecht;

2003
111. De Zonnebloem Alblasserdam – Nieuw-Lekkerland;
112. Handboogsportvereniging Odysseus;
113. Gospel Unlimited te Sliedrecht;
114. Bolderhoeve te Sliedrecht;
115. Stichting Herstel Molen de Regt te Nieuw–Lekkerland;
116. Buro Sociaal raadslieden te Alblasserdam;
117. Stichting Wereldwinkel Papendrecht;
118. Vereniging Beenprothesengebruikers te Hardinxveld-Giessendam;
119. Speeltuinver. De Schommel te Brandwijk;
120. De Passage te Nieuw- Lekkerland;
121. Stay Close Molenaarsgraaf;
122. De Zonnebloem te Alblasserdam- Nieuw-Lekkerland ;
123. Kynologenclub Gorinchem te Gorinchem; .
124. Gymnastiekvereniging Olympia te Papendrecht;
125. Groen van Prinstererschool te Oud-Alblas;
126. Stichting De Ark te Hardinxveld- Giessendam;
127. G. Versteeg te Papendrecht;
128. SIMAV te Hoornaar;
129. AAW/WAO vereniging Mensen voor Mensen te Hardinxveld-Giessendam.
130. Stichting Dorpsbehoud te Papendrecht.
131. Genealogische vereniging De Stamboom te Sliedrecht.

2004
132. Woonzorgcentrum De Lange Wei te Hardinxveld-Giessendam.
133. Stichting Jeugdland te Alblasserdam.
134. Vrouwenbeweging Passage te Brandwijk.
135. Speeltuinver. De Zonnebloem te Papendrecht.
136. Speeltuinvereniging Middelweg te Nieuw- Lekkerland.
137. Kinderboerderij te Gorinchem.
138. Kinderhulp Oekraïne te Brandwijk.
139. Papendrechts Mannenkoor te Papendrecht.
140. Stichting Publikaties Alblasserwaard.
141. Leefgemeenschap Zilt te Gorinchem.
142. Biljartclub Papendrecht te Papendrecht.
143. Orgelcommissie Zederik te Meerkerk.
144. Stichting Lancaster te Papendrecht.
145. TTV Papendrecht te Papendrecht.
146. Wilhelmus Muziekkorpsen te Sliedrecht.
147. Dierenbescherming te Papendrecht.
148. Kon. Harmonie De Bazuin te Gorinchem.
149. Buurtvereniging De Watervogels te Nieuw- Lekkerland.
150. Historische Vereniging Binnenwaard te Molenaarsgraaf.
151. Muziekvereniging Symphonia te Hoogblokland.
152. CZOV Eensgezindheid te Oud-Alblas.
153. Ned. Vereniging voor Slechthorenden regio Alblasserwaard.
154. Les Chantres te Sliedrecht.
155. Biljartvereniging West- Papendrecht te Papendrecht.
156. Senioren Goudland te Goudriaan Ottoland.
157. De Notendop Syndion te Papendrecht.

2005
158. Muziekvereniging Excelsior te Papendrecht.
159. Zangvereniging Asaf te Papendrecht.
160. Muziekvereniging OKK te Streefkerk.
161. Groei en Bloei teSliedrecht.
162. Seniorenkoor te Nieuw-Lekkerland.
163. Papendrecht 900 te Papendrecht.
164. Brandweermannenkoor te Dordrecht;
165. Peutervreugd te Oud-Alblas.
166. Schelluinse gymnastiekvereniging te Schelluinen.
167. Modelbouwvereniging te Papendrecht.
168. IJsclub Willem Barendts te Streefkerk.
169. Bridgeclub te Papendrecht .
170. Historische Kring te Nieuwpoort.
171. Muziekvereniging Da Capo te Giessenburg.
172. Ouderencomité te Noordeloos.
173. Geschiedkundige Vereniging te Giessenburg.
174. Regionale Gemalenstichting te Kinderdijk;
175. Oranjevereniging Oranje Boven te Bleskensgraaf;
176. Theater groep Het Masker te Papendrecht;
177. Bewonerscommissie De Wielen te Alblasserdam;
178. COV Hosanna te Langerak;
179. Damvereniging Alblasserdam te Alblasserdam;
180. TTV Meerkerk te Meerkerk;
181. Bram Belder te Alblasserdam;
182. Trefclub ’73 te Oud-Alblas;
183. Lionsclub Alblasserwaard Souburgh te Papendrecht;
184. EHBO afdeling Sliedrecht te Sliedrecht;
185. Deo Cantemus te Nieuw-Lekkerland;
186. Servicepunt Welzijn te Hardinxveld-Giessendam;
187. Hobbytuinvereniging Bakwetering te Nieuw–Lekkerland;
188. Te Deum Laudamus te Alblasserdam;
189. Merwe Sinfonietta te Gorinchem;
190. Muziekvereniging Volharding te Noordeloos;
191. Biljartvereniging Steeds Meer Caramboles te Papendrecht:
192. Restauratie korenmolen De Liefde te Streefkerk;

2006
193. Sterrenkundigevereniging Christiaan Huygens te Papendrecht;
194. Aquariumvereniging De Paradijsvis te Alblasserdam;
195. Jongerenkoor Onderweg te Papendrecht;
196. Zederiks Mannenkoor te Meerkerk/ Lexmond;
197. Koor We Believe te Hardinxveld-Giessendam;
198. Gospelkoor His Voice te Alblasserdam;
199. Graafstrooms Fanfare te Brandwijk;
200. Activiteitencommissie Koninginnedag te Oud-Alblas;
201. Schietvereniging Wilhelm Tell te Alblasserdam;
202. Commissie Kleine Monumenten Historische Vereniging Binnenwaard, Molenaarsgraaf;
203. Armoede raakt je Solidariteitsfonds te Alblasserdam;
204. Stichting Denksport te Papendrecht;
205. Speeltuinvereniging Kindervreugd te Bleskensgraaf;
206. Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO te Oud-Alblas;
207. Christelijk Showkorps Gorcum te Gorinchem;
208. Stichting Publicaties West-Alblasserwaard te Alblasserdam;
209. Woon- en zorgcomplex Graafzicht te Bleskensgraaf;
210. Papendrechts koor De Smarties te Papendrecht;
211. Reddingsbrigade HGRB te Hardinxveld-Giessendam;
212. Toneelgroep Meerkerk;
213. Stichting Zaterdagmiddag concerten te Papendrecht;
214. Chr. Geref. Zangvereniging Sursum Corda te Sliedrecht;
215. Dress for Success te Gorinchem;
216. Stichting Vrienden van Pedaja te Hardinxveld-Giessendam;
217. Reuma Patiëntenvereniging Dordrecht e.o;
218. De Alblashof Activiteitenbegeleiding Instellingsclowns Alblasserdam;
219. Stichting tot Bevordering van Oude Stijl Jazzfestivals Gorinchem;
220. Bond van Wapenbroeders afdeling Zuid-Holland Zuid-Oost Goudriaan;
221. Boerderijenstichting Zuid-Holland te Delft;
222. Historische Vereniging West-Alblasserwaard te Alblasserdam;
223. Alblasserdams Christelijk Mannenkoor te Alblasserdam;

2007
224. Scoutinggroep van Brederode te Papendrecht
225. WereldWinkel te Alblasserdam
226. Wereldwinkel Papendrecht
227. Zangvereniging Amicitia te Nieuw-Lekkerland
228. Schaakvereniging Papendrecht
229. Harmoniegezelschap Kunst Na Arbeid te Arkel
230. C.J.K. De Morgenster te Oud-Alblas
231. Speeltuinvereniging ’t Speelhofje te Brandwijk
232. Stichting Scouting Lutine- Zilvermeeuwen te Hardinxveld-Giessendam;
233. ANGO Alblasserdam te Alblasserdam;
234. v/h Comité Borstbeeld M.W. Schakel te Noordeloos;
235. Stichting Boerderij Gijbeland te Bleskensgraaf;
236. EAHV De Ruisvoorn te Alblasserdam;
237. Stichting Hospice – VTZ te Gorinchem;
238. Avonturenbos voor Gorinchem te Gorinchem;
239. Natuur en Vogelwacht te Kinderdijk;
240. Lions Club Alblasserwaard Souburgh te Papendrecht;
241. Historische Vereniging Binnenwaard te Ottoland;
242. Stichting Slingelandfestival te Groot-Ammers;
243. Stichting Vrienden van Tiendwaert te Hardinxveld-Giessendam;
244. Speeltuinvereniging Het Lijsternest te Groot- Ammers;
245. Vereniging Buurtbussen Alblasserwaard te Brandwijk;
246. Bestuur De Zonnebloem afdeling Hardinxveld-Giessendam;
247. PCOB afdeling Papendrecht te Papendrecht;
248. Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen te Groot-Ammers;
249. Kinderbijbelclub te Streefkerk
250. Stichting Welzijnswerk voor Ouderen Alblasserdam De Alblashof;
251. Nationaal Bagger Museum te Sliedrecht;
252. Commissie 75 jaar v.v. De Zwerver te Kinderdijk;

2008
253. Genealogische Vereniging De Stamboom te Sliedrecht;
254. Afdeling Papendrecht NVVH te Papendrecht;
255. Gehandicapten Adviesraad te Alblasserdam;
256. Scouting Alblasserdam te Alblasserdam;
257. Tentoonstellingscommissie Historische Vereniging West-Alblasserwaard te Alblasserdam;
258. Hervormd Kerkkoor te Hardinxveld-Giessendam;
259. Bestuur Stichting Streektaal A+V te Giessenburg;
260. Zilt Leefgemeenschap te Gorinchem;
261. Biljartvereniging ’t Waellant te Nieuw- Lekkerland;
262. Stichting Kinderboerderij De Knotwilg te Hardinxveld-Giessendam;
263. Tafeltennisvereniging Alblasserdam te Alblasserdam;
264. Speeltuinvereniging De Zonnebloem Papendrecht;
265. Stichting Ouderenwerk Brandwijk/Molenaarsgraaf;
266. Badminton Club Alblasserdam;
267. Speeltuinvereniging De Wip-Wap  Papendrecht;
268. Museum De Koperen Knop   Hardinxveld- Giessendam;
269. Muziekvereniging Excelsior Alblasserdam;
270. Gymnastiekvereniging KDO Alblasserdam;
271. Steunpunt Voedselbank Sliedrecht;
272. Commissie  Uitvoering Mattheus Passion Papendrecht;
273. Boerderij en Erf Hardinxveld-Giessendam;
274. Stichting Oudheidkamer Alblasserdam;
275. Plectrum Melodisten Gorinchem;

Totaal toegekend t/m 2008  € 211.087,60

Voorjaar 2009
276. Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard
277. Bestuur seniorenbiljartclub BCD te Papendrecht
278. Speeltuinvereniging De Schommel te Brandwijk
279. Bestuur Vrienden van Kinderdijk  te Kinderdijk
280. Alblas concerten te Bleskensgraaf
281. Bestuur Voedselbank Giessenlanden-Zederik te Arkel
282. Bestuur Stichting Voedselbank Papendrecht te Papendrecht
283. Alblasserdamse Reddingsbrigade te Alblasserdam
284. Vereniging de Zonnebloem afd. Gorinchem te Gorinchem
285. Stichting Nieuw-Lekkerlandse Lokale Omroep (Klokradio) te Nieuw-Lekkerland
286. Stichting Publicaties Binnenwaard te Oud-Alblas
287. Stichting Oranjecomité Alblasserdam  te Alblasserdam
288. Verenigingsraad Noordeloos te Noordeloos
289. Volksdansgroep Papendrecht voor ouderen Stichting  SWOP

Totaal toegekend t/m voorjaar 2009  € 223.587,69

Najaar 2009
290. Alblasserdamse Tafeltennisvereniging ATV
291. Huiswerkhulp Alblasserdam
292. Drumband KNA Arkel
293. Bestuur Stichting Kinderboerderij Alblasserdam
294. Bestuur Simav Streefkerk
295. Alblasserart Polderparade Giessenlanden
296. Bestuur Stichting Platform Gehandicapten Zedje Giessenburg
297. Stichting Hoochglans Alblasserdam
298. Bestuur Gereformeerd Kerkkoor Alblasserdam
299. Bestuur Bridgeclub Papendrecht
300. Bestuur peuterspeelzaal de Torteltuin Noordeloos
301. Bestuur Les Chantres
302. Stichting Goudriaan 750 jaar
303. Bestuur Sliedrechts Museum
304. Vogelvereniging De Leeuwerik Nieuw-Lekkerland
305. Tafeltennisvereniging Papendrecht
306. Zangvereniging De Klinkers Alblasserdam

Totaal toegekend t/m najaar 2009 € 234.037,60

Voorjaar 2010
307. Graafstrooms Fanfare  Bleskensgraaf
308. Streekdagcommissie kring 7 NBvP, Vrouwen van Nu
309. Jazzfestival Gorinchem
310. Stichting Het Evenemententeam Alblasserdam
311. Stichting Woongroep Papendrecht
312. Theatergroep Het Masker Papendrecht
313. Chr. Gemengde Zangvereniging Asaf Sliedrecht
314. Bestuur Woonvereniging Wonen 2000 Alblasserdam
315. Stichting Openluchttheater De Boezem Noordeloos
316. Stichting Openluchtmuseum Beeldenpark Drechtoevers
317. Oranjevereniging Wilhelmina Noordeloos
318. Regionaal Museumoverleg A&V
319. Stichting Zaterdagmiddagconcerten Papendrecht
320. Bestuur Stichting Vluchtelingenwerk Zuidvleugel
321. IGO Servicepunt voor Welzijn, Wonen en Zorg Hardinxveld-Gdam

Totaal toegekend t/m voorjaar 2010 € 246.387,60

Najaar 2010
322 Stichting Publikatie A-V Hardinxveld- Giessendam
323 Stichting Carla Jonker Ameide
324 Chr. Geref. Zangver. Sursum Corda Sliedrecht
325 Scoutinggroep Van Brederode Papendrecht
326 Stichting Vrienden van de Stolpehoeve Papendrecht
(gelijkelijk verdeeld over De Waalburcht, De Wieken, De Markt
)
327 Stichting Youth for Christ Gorinchem
328 Bestuur L & N. Smit’s Stichting Kinderdijk
329 G. en J. de Haan Jazzz…in Alblasserdam
330 Chr.Vrouwenkoor Deo Cantemus Kinderdijk
331 Stichting Vrienden van Huize De Waard Alblasserdam

Totaal toegekend t/m najaar 2010 € 259.497,60

Voorjaar 2011
332 Ouderencomité Noordeloos
333 Streekcentrum Het Liesvelt Groot-Ammers
334 Gehandicapten Adviesraad Alblasserdam
335 Dress for Success Gorinchem
336 Simav Streefkerk
337 Volkstuindersvereniging Sliedrecht
338 Gospelkoor His Voice Alblasserdam
339 Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam
340 Zwembadvereniging De Spettertuin Noordeloos
341 Steeds meer Caramboles Papendrecht
342 EHBO Alblasserdam
343 Badmintonvereniging Shuttle Up Sliedrecht

Totaal toegekend t/m voorjaar 2011 € 269.497,60

Najaar 2011
344 De Zonnebloem Hardinxveld- Giessendam
345 Stichting Dierenweide Nieuw- Lekkerland
346 Stichting Het Groene Hart Alblasserwaard
347 Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o.
348 Project Hulplijn Gorinchem
349 Anbo Alblasserdam
350 Stichting Vestingstad Nieuwpoort
351 Muziekvereniging Da Capo Giessenburg
352 Sterrenkundige Vereniging Chr.Huygens Alblasserdam
353 Boerderijenstichting Alblasserwaard

Totaal toegekend t/m najaar 2011 € 278.597,60

Voorjaar 2012
354 Lions Alblasserwaard Souburgh Papendrecht
355 Speeltuinver. Wip Wap Papendrecht
356 Speeltuinvereniging Kindervreugd Bleskensgraaf
357 Bewonerscommissie De Wielen Alblasserdam
358 Stichting Kinderboerderij Alblasserdam
359 Stichting Comité Ouderenwerk Hoogblokland
360 Bestuur Stichting Vrienden van de Grote Kerk Gorinchem
361 Vereniging De Zonnebloem afdeling Papendrecht
362 Bestuur Soroptimistclub Merwekring Gorinchem
363 Rok Festival in de Koperen Knop Hardinxveld-Giessendam
364 100e Fokveedag Boerenlandfeest Hoornaar
365 Speeltuinvereniging De Wetering Goudriaan
366 Restauratie antieke Bijbels Hervormde Gemeente Gorinchem
367 N.H. Gemengd Koor Hardinxveld-Giessendam

Totaal toegekend t/m voorjaar 2012 € 292.347,60

Najaar 2012
368 Biljartvereniging ’t Waellant Nieuw-Lekkerland
369 College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Ottoland, orgelfonds
370 Chr.Gem.Zangver.Lovende Stemmen Streefkerk
371 Kon.Ver.EHBO Oud-Alblas
372 Koor De Smarties Papendrecht
373 SV De Zonnebloem Papendrecht
374 Interkerkelijk Ontmoetingskoor Noordeloos
375 Nieuw- Lekkerlandse Sportvereniging Nw Lekkerland
376 Chr. Oratorium Vereniging Egberts Alblasserdam
377 Vrienden van Graafzicht Bleskensgraaf
378 Oranjevereniging Marijke Oud-Alblas
379 Muziekvereniging OKK Streefkerk
380 Stichting Scouting Lutine-Zilvermeeuwen H’veld-Giessendam
381 Harmoniegezelschap KNA Arkel
382 ANBO Nieuw-Lekkerland

Totaal toegekend t/m najaar 2012 € 305.097,60

Voorjaar 2013
383 NVVH afdeling Papendrecht
384 Muziekvereniging Excelsior Papendrecht
385 Chr. Oratoriumvereniging Gorkum
386 Gospelkoor Reflexxion Goudriaan
387 Vluchtelingenwerk Zuidvleugel Dordrecht
388 Vrouwen van Nu Nieuw-Lekkerland
389 EHBO Vereniging Nieuw-Lekkerland
390 Stichting Nieuwpoort 700 Plus Nieuwpoort
391 Stichting Ouderenwerk Brandwijk
392 Met Elkaar voor Elkaar Brandwijk
393 Kracht en Vriendschap Nieuw-Lekkerland
394 Geschiedkundige Vereniging Giessenburg
395 Zonnebloem afdeling Vijfheerenlanden Dalem
396 Senioren Goudland Ottoland

Totaal toegekend t/m voorjaar 2013 € 315.247,60

Najaar 2013
397 Leefgemeenschap Zilt Gorinchem;
398 Hervormde Gemeente Hoornaar;
399 Stichting Vrienden van Tiendwaert Giessenburg;
400 Zonnebloem afdeling Nieuw- Lekkerland;
401 Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld- Giessendam;
402 Stichting Peuterspeelzaal Kiekeboe Brandwijk;
403 Stichting Tadaimah Wijngaarden;
404 Bestuur Stichting Youth for Christ Gorinchem;
405 Stichting tot Instandhouding Oudheidkamer Alblasserdam;
406 Stichting oTToPoP Goudriaan;
407 Stichting Schuldhulp Maatje Hoornaar;
408 Scootmobielclub Er op uit Club Alblasserdam;
409 Speeltuinvereniging Lingewijk Gorinchem;
410 Tafeltennisvereniging Papendrecht;
411 Stichting Vrienden van Stolpehove Papendrecht;
412 Biljart Club Dienstencentrum Papendrecht;

Totaal toegekend t/m najaar 2013 € 332.097,60

Voorjaar 2014
413 Groei en Bloei Sliedrecht
414 Stichting Present Alblasserwaard/ Dordrecht
415 Stichting Verenigingsgebouw Wijngaarden
416 Graafstrooms Fanfare Blaasmuziekfestijn
417 Stichting Jazzfestival Gorinchem
418 Gymnastiekvereniging Noordeloos
419 Stichting Jeugdland Alblasserdam
420 Stichting Vrienden van Wozoco De Zes Molens Hoornaar
421 Gemengd Streekkoor O en U Brandwijk
422 Gorcums Opera- en Operettekoor GOOK
423 Reisvereniging Onder Ons Nieuw-Lekkerland
424 vv De Zwerver Alblasserdam
425 Stichting Welzijn Hardinxveld-Giessendam (Servanda)
426 Vereniging Vrienden van Waerthove Sliedrecht
427 Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust Goudriaan
428 Gymnastiekvereniging OKK Hardinxveld-Giessendam
429 Chr. Gemengde Zangver. De Lofstem Hardinxveld-Giessendam
430 ANBO afdeling Hardinxveld-Giessendam
431 Zomerschool Papendrecht

Totaal toegekend t/m voorjaar 2014 € 348.197,00

Najaar 2014
432 Stichting Vrienden Korenmolen De Regt Nieuw-Lekkerland
433 Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria Alblasserdam
434 Stichting Van Andel Spruijt Natuurcentrum Gorinchem
435 Stichting Leercentrum Senioren Web Gorinchem
436 Schipperskoor De Pontonniers te Papendrecht
437 Stichting Dierenasiel Gorinchem
438 Stichting De Blomhoeve Alblasserdam
439 PCOB afdeling Papendrecht
440 De Brutelboys Papendrecht
441 Stichting Cultuur Fabriek Gorinchem
442 Stichting Havenfestival Alblasserdam
443 Volleybalvereniging Molenwiek ’74 Nieuw-Lekkerland
444 Stichting Maison Patrick Meerkerk
445 Tafeltennisvereniging MTTV Meerkerk
446 Chr. Sliedrecht Mannenkoor Ichthus Sliedrecht
447 TVAC Molenaarsgraaf
448 St. Kon. Harmonie De Bazuin Gorinchem
449 Soos G.O.P.S. Papendrecht

Totaal toegekend t/m najaar 2014 € 358.562,00

Voorjaar 2015
450. N.S. Knol Papendrecht Uitgave boek;
451. Comité Teeuwen 70 Alblasserdam;
452. Stichting Oranje Comité Alblasserdam;
453. Stichting Dress for Success Gorinchem;
454. Protestantse Gemeente Gorinchem, open pastoraat;
455. Stichting Avond 4 Daagse Alblasserdam;
456. Gymnastiekvereniging WIK Groot-Ammers;
457. Stichting Zaterdagmiddagconcerten Papendrecht;
458. Stichting Vliegeniersmonument Giessenlanden WO II Giessenburg;
459. Muziekvereniging Volharding Noordeloos;
460. Shuttle Up Sliedrecht;
461. Interkerkelijk Koor Nieuwpoort- Langerak;
462. Stichting GAiN Nieuw- Lekkerland;
463. Ouderenkoor Meerkerk;
464. Muziekvereniging EMS Hardinxveld- Giessendam;
465. Stichting Lionsclub Truckerstocht Papendrecht;
466. Theatergroep Het Masker Papendrecht;
467. Commissie Digitalisering SIMAV Streefkerk;
468. Stichting Educatie Stal Papendrecht.

Totaal toegekend t/m voorjaar 2015 € 371.812,00

Najaar 2015
469. Werkgroep Korenfestival aan de Merwede te Papendrecht;
470. IJsclub De Graafstroom te Molenaarsgraaf;
471. Stichting Sportvoorzieningen Boven-Hardinxveld;
472. Chr. Gemengd Koor Asaf te Papendrecht;
473. Stichting Voedselbank te Alblasserdam;
474. Chr. Jong gemengd koor Marcando te Nieuw-Lekkerland;
475. Stichting Vrienden Tiendwaert H’veld-Giessendam;
476. Club van 50 Sv Noordeloos te Noordeloos;
477. Senioren Sociëteit Ons Genoegen te Groot-Ammers;
478. Vereniging Amateurkunst Goed Gezien Goed Bekeken te Streefkerk;
479. Volley Meerkerk ’95 te Meerkerk.

Totaal toegekend t/m najaar 2015 € 382.562,00

Voorjaar 2016
480. Stichting Steunfonds Senioren Activiteiten Alblasserdam;
481. Algemene Volleybalvereniging Ameide;
482. Stichting Beeldenpark Drechtoevers;
483. Gemengd koor Les Chantres, Papendrecht;
484. William Schikker Groep, Amsterdam;
485. Kamerorkest Merwe Sinfonietta Gorinchem;
486. Lionsclub Alblasserwaard Souburgh;
487. Gospelkoor His Voice, Papendrecht;
488. Stichting Oudheidkamer te Alblasserdam;
489. Stichting Evenementen Sliedrecht;
490. Speeltuincommissie Rondom de speeltuin te Arkel;
491. Gym Vereniging OMOS te Arkel;
492. Arno Wallaard Memorial;
493. Kinderboerderij De Papenhoeve te Papendrecht;
494. Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Alblasserdam;
495. Stichting Culturele Raad Papendrecht;
496. Zwembadvereniging De Spettertuin te Noordeloos;
497. Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht;
498. Speeltuinvereniging De Wip-wap te Papendrecht;
499. Christelijk Vrouwenkoor Deo Cantemus te Kinderdijk;
500. Volleybalvereniging Smash ’66 te Alblasserdam;
501. Stichting Groene Hart te Woerden;
502. Stichting Molen de Vriendschap te Bleskensgraaf;
503. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk;
504. Historische Vereniging Binnenwaard te Molenaarsgraaf;
505. Stichting Oorlogsmonument te Molenaarsgraaf-Brandwijk;
506. Scouting Alblasserdam;
507. SBO De Kameleon, Papendrecht;
508. Muziekvereniging Kunst na Arbeid, Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers

Totaal toegekend t/m voorjaar 2016 € 403.612,00

Najaar 2016
509. Basketball Vereniging Klipperstars Nieuw-Lekkerland
510. COV Soli Deo Gloria Sliedrecht
511. Gymvereniging Door Sport Sterk Oud-Alblas
512. Stichting Dapper Kind Gorinchem
513. Christelijke Oratorium Vereniging Laudate
514. Vrouwen van Nu Nieuw-Lekkerland
515. Buurtbewoners “De Donk” Groot-Ammers
516. Kick off weekend Hervormd Sliedrecht
517. Volleyballclub WIK Groot-Ammers
518. Biljartverenigingen Papendrecht
519. Atletiekvereniging AAA Alblasserdam
520. Leefgemeenschap ZILT Gorinchem
521. Stichting Paardenmarkt Ameide
522. Stichting Jazzfestival Gorinchem
523. Ouder-verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder ASZV

Totaal toegekend t/m najaar 2016 € 419.112,00

Voorjaar 2017
524. Schietvereniging Wilhelm Tell Alblasserdam
525. Stichting Huis van de Waard Nieuw-Lekkerland
526. Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk
527. Stichting Golden Circles Music Productions Barendrecht
528. Senioren Vereniging Hardinxveld-Giessendam
529. Muziekvereniging Excelsior Papendrecht
530. Werkgroep Huis van de Waard Bleskensgraaf
531. COV Egberts Alblasserdam
532. Vereniging Avond-4-daagse gemeente Giessenlanden
533. Oranjevereniging Wilhelmina Noordeloos
534. Tuinvereniging De Geer Lexmond
535. Voetbal Vereniging Ameide
536. L&N Smit’s Stichting Nieuw-Lekkerland
537. Stichting Rusland Kinderhulp Werkgroep Papendrecht
538. Tuindersvereniging Ons Tuintje Bleskensgraaf
539. Popkoor Let’s get started Lexmond
540. Speeltuinvereniging Kindervreugd Bleskensgraaf
541. Chr. Zang- en Oratorium Vereniging Eensgezindheid en kinderkoor De Krekels Oud-Alblas
542. Seniorenbeurs Alblasserdam
543. Studenten sport & beweging Brandwijk
544. Speeltuinvereniging Lingewijk Gorinchem
545. Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam

Totaal toegekend t/m voorjaar 2017 € 436.737,00

Najaar 2017
546. De Wieken Papendrecht
547. Bannehof Gorinchem
548. De Alblashof Alblasserdam
549. Waerthove Sliedrecht
550. Vijverhof Nieuwpoort
551. Open Vensters Ameide
552. RTV Papendrecht
553. Ouderenwerk Noordeloos
554. Paardensportvereniging Sliedrecht
555. Christiaan Blom Papendrecht
556. Mission Belle Stichting B-17G Memorial Nieuw-Lekkerland
557. Harmoniegezelschap Kunst na Arbeid Arkel
558. Vrouwen van Nu afdeling Meerkerk
559. MFA De Beemd Oud-Alblas
560. De Zonnebloem regio Alblasserwaard
561. Muziekvereniging OKK Streefkerk
562. Natuurcentrum Gorinchem
563. United by Music Sliedrecht
564. Respijthuis Maison Patrick Bleskensgraaf
565. Sterrenkunde Vereniging Christiaan Huijgens Papendrecht
566. Instrumentenfonds Gorinchem
567. Stichting Vestingstad Nieuwpoort
568. Sursum Corda Sliedrecht
569. Stichting Muziek uit de goot Gorinchem

Totaal toegekend t/m najaar 2017 € 500.037,00