door

Najaar 2012

Biljartver. ’t Waellant Nieuw-Lekkerland €500,00
College Kerkrentmeester NH Kerk Ottoland, orgelfonds €1000,00
Chr.Gem. Zangver. Lovende Stemmen Streefkerk €500,00
Kon.Vereniging EHBO Oud-Alblas €550,00
Koor De Smarties Papendrecht €600,00
SV De Zonnebloem Papendrecht €1500,00
Interkerkelijk Ontmoetingskoor Noordeloos €500,00
Nieuw-Lekkerlandse Sportvereniging €1000,00
Chr. Oratoriumver. Egberts Alblasserdam €500,00
Vrienden van Graafzicht Bleskensgraaf €1000,00
Oranjevereniging Marijke Oud-Alblas €500,00
Muziekvereniging OKK Streefkerk €1000,00
Stichting Scouting Luntine-Zilvermeeuwen Hveld-Gdam €1000,00
Muziekvereniging KNA Arkel €1000,00
ANBO Nieuw-Lekkerland €600,00
Totaal €11750,00